Atbilstības programmu iespējams ieviest gan kopumā, gan izvēloties atsevišķus moduļus. Jums ir iespēja izvēlēties tos moduļus, kas ir svarīgi jūsu uzņēmējdarbībai.

Atbilstības vadlīniju izmantošanai ir jāievada uzņēmuma identificējoša informācija un jānozīmē darbinieks, kas būs atbildīgs par konkrēto jomu.

Kopā ar katru atbilstības vadlīniju moduli jūs saņemsiet piekļuvi attiecīgajam pārbaudes testam.

Lai iepazītos ar lietošanas pamācību, lūdzu nospiediet šeit.

Trauksmes celšanas vadlīnijas
Paredz noteikumu kopumu, kas ievērojams, lai uzņēmumā veicinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu uzņēmuma darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Sankciju risku pārvaldības vadlīnijas
Vadlīnijas paredz informē par starptautiskajām un nacionālajām sankcijām un paredz mazināt risku uzņēmumam tikt iesaistītam sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Informācijas aprites un drošības vadlīnijas
Ietver regulējumu attiecībā uz uzņēmuma darbinieku iekšējo un ārējo komunikāciju, konfidenciālas informācijas aizsardzību un informācijas nesēju drošu izmantošanu.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Uzpirkšanas novēršanas vadlīnijas
Paredz regulējumu attiecībā uz dāvanu un citu labumu pieņemšanu un piedāvāšanu gan amatpersonām, gan esošo un potenciālo sadarbības partneru darbiniekiem.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Konkurences atbilstības vadlīnijas
Paredz noteikumu kopumu, kas ievērojams attiecībā uz reklāmu un citu komerciālo saziņu, kā arī patērētāju prasījumu izskatīšanu.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Pārbaužu norises vadlīnijas
Ietverts regulējums darbinieku rīcībai kompetento institūciju apmeklējuma laikā.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Godīgas komercprakses vadlīnijas
Paredz noteikumu kopumu, kas ievērojams attiecībā uz reklāmu un citu komerciālo saziņu, kā arī patērētāju prasījumu izskatīšanu
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Profesionālās ētikas vadlīnijas
Vadlīnijas piemērojamas kā darbinieka attieksmē pret darbu un savstarpējā saskarsmē ar kolēģiem, tā arī attiecībās ar klientiem, partneriem, citām institūcijām un sabiedrību.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas
Vadlīnijas atspoguļo uzņēmuma īstenoto pieeju un nospraustās prioritātes, kas integrētas lēmumu pieņemšanas procesos stratēģiju, politiku un izstrādāto procesu veidā.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Moduļa apraksts


Pieprasījumi
Nav pieprasījumu
Lietotjot atbilstība.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.
Sapratu