Kāpēc tas ir svarīgi?

Mūsdienu biznesa vidē izšķiroši svarīga nozīme ir komersanta reputācijai un veiktās komercdarbības godīgumam, ētiskumam, atbilstībai piemērojamo tiesību aktu prasībām un labās prakses principiem.

Pieredze liecina, ka nozīmīga daļa pārkāpumu rodas nevis apzināti ļaunprātīgas rīcības rezultātā, bet gan nezināšanas dēļ. Tomēr nezināšana neatbrīvo no atbildības.

Ja darbinieki ir informēti par to, kāda rīcība tiek no viņiem darbā gaidīta, kā arī kādi riski pastāv un kā no tiem izvairīties, būtiski tiek samazināts risks, ka šie darbinieki pieļaus pārkāpumu. Uzņēmuma darbinieki kļūst arī modrāki attiecībā uz citu darbinieku rīcību. Ja uzņēmums nepievērš vajadzīgo uzmanību savu darbinieku izglītošanai, lai atturētu tos no pretlikumīgas rīcības darba vietā, tas var radīt uzņēmumam ievērojamus zaudējumus un atsevišķos gadījumos pat uzņēmuma maksātnespēju, ja konstatētā pārkāpuma rezultātā jāmaksā ievērojami naudas sodi, jāatlīdzina zaudējumi, vai tiek aizliegts piedalīties publiskajos iepirkumos. Turklāt darbinieka pārkāpums var nodarīt būtisku kaitējumu uzņēmuma reputācijai.

Kāds ir ieguvums?

Atbilstības programmas mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmuma vadītāju un darbinieku rīcība nerada normatīvo aktu pārkāpuma risku un nenodara kaitējumu uzņēmumam vai citām fiziskām un juridiskām personām.

Uzņēmuma mērķtiecīga stratēģija panākt tādu darbinieku rīcību, kas atbilst normatīvajiem aktiem, ētikas un komercdarbības labās prakses principiem, ne tikai aizsargā uzņēmumu no pārkāpumiem, bet arī nodrošina labu uzņēmuma reputāciju. Turklāt palielinās darbinieku apmierinātība ar darba vietu, jo darbiniekiem tiek dotas skaidras un labai praksei atbilstošas norādes attiecībā uz viņu pienākumiem un uzvedību darbā. Tiek veicināta lojalitāte attiecībā pret darba devēju, jo ikviens vēlas strādāt darba vietā, kas ir sakārtota.

Kā darbojas atbilstības programma?

Atbilstības vadlīnijas sastāv no vairākiem savstarpēji saderīgiem moduļiem dažādās jomās.

Atbilstības vadlīnijas viegli uztveramā valodā izskaidro uzņēmuma darbiniekiem piemērojamo normatīvo aktu noteikumus un prasības, sniedz ieteikumus ikdienas darbam.

Lai pārbaudītu darbinieku zināšanas par atbilstības vadlīniju noteikumiem, atbilstības vadlīnijām ir pievienots pārbaudes tests, ko darbinieki aizpilda elektroniski.

Atbilstības vadlīnijas ir papildinājums uzņēmuma darba kārtības noteikumiem un ir saistošas ikvienam darbiniekiem. Tāpēc ikvienam darbiniekam ir jāiepazīstas ar atbilstības vadlīniju saturu.

Atbilstības vadlīniju noteikumu pārkāpums var būt par pamatu darbinieka saukšanai pie atbildības, piemērojot disciplinārsodu, tajā skaitā, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, kā arī civiltiesiskās atbildības līdzekļus: pienākumu atlīdzināt zaudējumus un kompensēt uzņēmuma reputācijai nodarīto kaitējumu. Atsevišķos gadījumos atbilstības vadlīniju noteikumu pārkāpums var būt par pamatu personas saukšanai pie administratīvās vai kriminālatbildības.

Pieprasījumi
Nav pieprasījumu
Lietotjot atbilstība.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.
Sapratu