Uz risku vadību balstīta pieeja Jūsu komercdarbībai

Kāds ir ieguvums?

Atbilstības programmas mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmuma vadītāju un darbinieku rīcība nerada normatīvo aktu pārkāpuma risku un nenodara kaitējumu uzņēmumam vai citām fiziskām un juridiskām personām.

Lasīt vairāk

Kāpēc tas ir svarīgi?

Mūsdienu biznesa vidē izšķiroši svarīga nozīme ir komersanta reputācijai un veiktās komercdarbības godīgumam, ētiskumam, atbilstībai piemērojamo tiesību aktu prasībām un labās prakses principiem.

Lasīt vairāk

Atbilstības programas sastāvdaļas

Atbilstības vadlīnijas

Atbilstības vadlīnijas viegli uztveramā valodā izskaidro uzņēmuma darbiniekiem piemērojamo normatīvo aktu noteikumus un prasības. Atbilstības vadlīnijas ir papildinājums uzņēmuma darba kārtības noteikumiem un ir saistošas ikvienam darbiniekiem.

Pārbaudes tests

Tiešsaistes pārbaudes tests ļauj darbiniekiem pārliecināties, vai viņi ir pareizi sapratuši Atbilstības vadlīnijās izklāstītos noteikumus un spēj izvēlēties visatbilstošāko rīcību. Testa rezultāti ir pieejami arī uzņēmumam, ļaujot novērtēt darbinieku zināšanu līmeni un jomas, kuras darbiniekiem papildus jāizskaidro.

Atbilstības programmas ieviešanas izmaksas

Atbilstības programma ir gudrs ieguldījums uzņēmuma vadītāju sirdsmierā. Tās dod iespēju samazināt riskus, kas saistāmi ar iespējamiem darbinieku normatīvo aktu pārkāpumiem.

Ja, saņemot Atbilstības vadlīnijas, jūs nebūsiet apmierināts ar to saturu, jūs varēsiet saņemt atpakaļ par Atbilstības vadlīnijām samaksāto naudu.

Trauksmes celšanas vadlīnijas
Paredz noteikumu kopumu, kas ievērojams, lai uzņēmumā veicinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu uzņēmuma darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Sankciju risku pārvaldības vadlīnijas
Vadlīnijas paredz informē par starptautiskajām un nacionālajām sankcijām un paredz mazināt risku uzņēmumam tikt iesaistītam sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Informācijas aprites un drošības vadlīnijas
Ietver regulējumu attiecībā uz uzņēmuma darbinieku iekšējo un ārējo komunikāciju, konfidenciālas informācijas aizsardzību un informācijas nesēju drošu izmantošanu.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Uzpirkšanas novēršanas vadlīnijas
Paredz regulējumu attiecībā uz dāvanu un citu labumu pieņemšanu un piedāvāšanu gan amatpersonām, gan esošo un potenciālo sadarbības partneru darbiniekiem.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Konkurences atbilstības vadlīnijas
Paredz noteikumu kopumu, kas ievērojams attiecībā uz reklāmu un citu komerciālo saziņu, kā arī patērētāju prasījumu izskatīšanu.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Pārbaužu norises vadlīnijas
Ietverts regulējums darbinieku rīcībai kompetento institūciju apmeklējuma laikā.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Godīgas komercprakses vadlīnijas
Paredz noteikumu kopumu, kas ievērojams attiecībā uz reklāmu un citu komerciālo saziņu, kā arī patērētāju prasījumu izskatīšanu
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Profesionālās ētikas vadlīnijas
Vadlīnijas piemērojamas kā darbinieka attieksmē pret darbu un savstarpējā saskarsmē ar kolēģiem, tā arī attiecībās ar klientiem, partneriem, citām institūcijām un sabiedrību.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas
Vadlīnijas atspoguļo uzņēmuma īstenoto pieeju un nospraustās prioritātes, kas integrētas lēmumu pieņemšanas procesos stratēģiju, politiku un izstrādāto procesu veidā.
Pašpārbaudes tests
Pieprasīt
Moduļa aprakstsSazinies ar mums!

Elīna Muciņa
juridiskie jautājumi
+371 672 801 02
elina.mucina@eversheds-sutherland.lv
Anna Strauta
klientu administrators
+371 672 801 02
birojs@eversheds-sutherland.lv
Pieprasījumi
Nav pieprasījumu
Lietotjot atbilstība.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.
Sapratu