Risku identificēšanai un novēršanai Jūsu komercsabiedrībā

Kāpēc tas ir svarīgi?

Mūsdienās komercdarbības vide kļūst arvien caurspīdīgāka un arvien lielāka nozīme tiek pievērsta komersanta reputācijai un veiktās komercdarbības godīgumam, ētiskumam, atbilstībai labas prakses principiem un piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Lasīt vairāk

Kāds ir ieguvums?

Atbilstības programmas mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmuma vadītāju un darbinieku rīcība nerada tiesību pārkāpuma iestāšanās risku un nenodara kaitējumu uzņēmumam vai citām fiziskām un juridiskām personām.

Lasīt vairāk

No kādām komponentēm sastāv Atbilstības programa?

Atbilstības Vadlīnijas

Tajās tiek apkopoti būtiskākie noteikumi, kas ikvienam jāievēro attiecībā uz iekšējo un ārējo komunikāciju, kā arī sistēma riska faktoru
identificēšanai ikdienā un pareizā rīcības modeļa atrašanai. Šīs vadlīnijas ir papildinājums uzņēmuma Darba kārtības noteikumiem un ir
saistošas ikvienam darbiniekiem un pārvaldes institūciju loceklim;

Interaktīvs apmācību un pārbaudes rīks

Tiešsaistē pieejams un izpildāms tests, kas ļaus ikvienam uzņēmuma darbiniekam pārbaudīt sevi, lai pārliecinātos, ka tas irpareizi sapratis Atbilstības vadlīnijās izklāstītos noteikumus un spēs izvēlēties rīcību saskaņā ar tiem.

Atbilstības programmas ieviešanas izmaksas

Atbilstības programmas ieviešanas izmaksas jūsu uzņēmumā nepārsniegs 2000 EUR. Tas ir gudrs ieguldījums Jūsu sirdsmierā un uzņēmuma nākotnē, ne tikai nodrošinoties pret potenciālo kaitējumu uzņēmuma reputācijai, bet arī finansiāli, jo sods par administratīvo pārkāpumu juridiskajām personām ir līdz pat 14’000 EUR, bet konkurences tiesību pārkāpuma gadījumā līdz par 10% no iepriekšējā gada apgrozījuma, nemaz nerunājot par zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzības pienākumu tiesvedību gadījumos.

Sazinies ar mums!

Elīna Muciņa
juridiskie jautājumi
+371 672 801 02
elina.mucina@eversheds.lv
Anna Strauta
klientu administrators
+371 672 801 02
birojs@eversheds-sutherland.lv
Pieprasījumi
Nav pieprasījumu
Lietotjot atbilstība.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.
Sapratu